วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน พ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน SWING FOG 1 หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางหมู่บ้านหมู่๓) บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร ขนาด ๒๐x๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดึคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Fuji Xerox CT202329) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสาธิต สังฆเวช - บ้านนายจำปี บุตรราช) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสวนนายโชคชัย-สามแยกต้นจาน) หมู่ที่๑๐ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง