วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
วัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
24  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนดิน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ บม 7918 บุรีรัมย์ (ติดตั้งไฟไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ก.พ. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 7918 บุรีรัมย์
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำนักปลัด) ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง