วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซุ้มประดับตกแต่งด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อไม้ผลยืนต้นและวัสดุปลูก โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อต้นทองอุไรและวัสดุปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อท่อซีเมนต์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา, ฝ้าเพดาน, ระบบประปา อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง