องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)


วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02