องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

  การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Work...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 48]
 
  ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 28]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 2]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7