องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

  การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดง...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 188]
 
  การกระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งแรก[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 248]
 
  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 280]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 333]
 
  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 264]
 
  คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 382]
 
  การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาโพธิ์[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 430]
 
  กิจกรรม Big cleaning​ day[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 442]
 
  งานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป [วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 475]
 
  กิจกรรม Big cleaning​ day[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 414]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 390]
 
  ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 435]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7