องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมพนักงาน ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลน...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน “คว...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 7]
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 172]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 212]
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 179]
 
  ลานกีฬา[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 57]
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 100]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7