องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง นายอำเภอนาโพธิ์ ประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สจ.ศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02