องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง นายอำเภอนาโพธิ์ ประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดท้องทิ่นสีเขียวของ อบต.นาโพธิ์ พร้อมด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวณ ลานตรงข้ามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02
2023-10-03