องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02