องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการตรวจสุขภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566


วันที่ 31 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ และเป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและรักษา เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02