องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหารนายไสว พลสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 081-9669371

 


นายศิลป์ พลแสน
นายชำนาญ สังฆเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 085-6349233
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 093-2178959
   

นายสุรีพงศ์ กาศไธสง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 061-0501319