องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 202]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโ...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 116]
 
  สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ พ...[วันที่ 2019-11-05][ผู้อ่าน 201]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนา...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการมอบแฟ้มผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561[วันที่ 2019-04-30][ผู้อ่าน 394]
 
  โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก ประจำปี 2...[วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแม...[วันที่ 2019-02-25][ผู้อ่าน 309]
 
  โครงการเยาวชนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 244]
 
  โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยกรมพัฒนา...[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 319]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการสงเคราะห์และเยี่ยมบ้านเด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้ส...[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย[วันที่ 2019-02-01][ผู้อ่าน 230]
 

|1หน้า 2|3