องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...
      

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายไสว พลสม นายกองค์การบริ...

  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...
       วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหว...
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
       วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560