องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 23 พ.ย. 2563 ]33
2 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 27 ส.ค. 2563 ]47
3 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 27 ส.ค. 2563 ]44
4 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 27 ส.ค. 2563 ]48
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 1 ก.ค. 2563 ]63
6 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.ค. 2563 ]62
7 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 1 ก.ค. 2563 ]55
8 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 3 มิ.ย. 2563 ]63
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)และภายใน (IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]72
10 โควิด-19 น่ากลัวแต่ป้องกันได้ [ 26 มี.ค. 2563 ]71
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโควิด – ๑๙ [ 26 มี.ค. 2563 ]75
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 7 ก.พ. 2563 ]77
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 3 ม.ค. 2563 ]56
14 สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินแบบใหม่ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]115
15 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 17 ก.ย. 2562 ]82
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.ย. 2562 ]102
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูููผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2562 ]97
18 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 6 มี.ค. 2562 ]226
19 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 15 ม.ค. 2562 ]122
20 ประการศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]48
 
หน้า 1|2