องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]2
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ เรือง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี ปี 2566-2569 [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
4 ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
6 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]14
7 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]18
8 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 19 ต.ค. 2565 ]17
9 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2565 ]20
10 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]17
11 ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 20) [ 12 เม.ย. 2565 ]54
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]58
13 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]56
14 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]58
15 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]80
16 นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy) [ 10 ม.ค. 2565 ]61
17 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2565 ]87
18 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2564 ]51
19 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 16) [ 15 ต.ค. 2564 ]54
20 การเปิด-ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 15) [ 11 ต.ค. 2564 ]50
 
หน้า 1|2|3|4