องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 20) [ 12 เม.ย. 2565 ]31
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]33
3 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]35
4 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]32
5 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]36
6 นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy) [ 10 ม.ค. 2565 ]37
7 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2565 ]41
8 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2564 ]30
9 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 16) [ 15 ต.ค. 2564 ]32
10 การเปิด-ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 15) [ 11 ต.ค. 2564 ]29
11 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]33
12 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 21 ก.ย. 2564 ]31
13 รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]32
14 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13) [ 20 ก.ค. 2564 ]29
15 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 12) [ 12 ก.ค. 2564 ]33
16 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 11) [ 1 ก.ค. 2564 ]34
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2564 ]34
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2564 ]33
19 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 10) [ 28 พ.ค. 2564 ]31
20 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) [ 14 พ.ค. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3