องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 30 พ.ค. 2566 ]10
2 กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 มี.ค. 2566 ]19
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 16 มี.ค. 2566 ]15
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 13 มี.ค. 2566 ]19
5 แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 10 มี.ค. 2566 ]20
6 นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]21
7 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]26
8 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]22
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า-บ้านหนองคูบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบ [ 10 ม.ค. 2566 ]7
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]28
11 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]21
12 สถิติการใช้ลานกีฬา [ 29 ธ.ค. 2565 ]6
13 ประชาสัมพันธ์ เรือง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี ปี 2566-2569 [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
14 ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]34
15 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]44
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]32
17 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]39
18 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 19 ต.ค. 2565 ]35
19 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2565 ]41
20 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5