องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเด็กเล็ก ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป    เอกสารประกอบ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ