องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 132]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 138]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 135]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธ...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก ประจำปีงบ...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 129]
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 130]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 104]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy)[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 96]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 246]
 
  การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดง...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 91]
 

หน้า 1|2|3|4