องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 8]
 
  คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาโพธิ์[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรม Big cleaning​ day[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 90]
 
  งานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป [วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรม Big cleaning​ day[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 62]
 
  ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการอบนมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 203]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 189]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโ...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 102]
 

หน้า 1|2|3