องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 3 ม.ค. 2563 ]96
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 พ.ย. 2562 ]101
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2562 ]97
4 แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]93
5 หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]92
6 หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]97
7 หนังสือมอบอำนาจขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]96