องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]20
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]13
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]22
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]16
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 2 ก.ย. 2565 ]53
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]64
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 29 มี.ค. 2565 ]65
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]69
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]71
11 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) [ 1 เม.ย. 2564 ]70
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 [ 28 ก.พ. 2562 ]69