องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]8
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]8
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]7
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2564 ]1
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]25
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษาย 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]20
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) [ 30 เม.ย. 2564 ]19
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]22
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 17 มี.ค. 2564 ]1
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]27
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]19
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]54
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]1
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]30
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 5 ม.ค. 2564 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินสายสามแยกนานางลุน - โศกดู่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 17 ธ.ค. 2563 ]1
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]25
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3