องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลิอก ปี 2557 [ 3 ส.ค. 2563 ]80
2 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 3 มิ.ย. 2563 ]106
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2563 ]104
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคล ปี 2558 [ 13 พ.ย. 2562 ]81
5 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2558 [ 15 ส.ค. 2562 ]90
6 ไปราชการได้อะไรบ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]140
7 การพิมพ์หนังสือราชการไทย [ 11 มี.ค. 2562 ]138
8 คำถามภาษีง่ายๆ [ 11 ม.ค. 2562 ]134
9 เทศกาลแหล่งการให้และการรับของขวัญ [ 7 ม.ค. 2562 ]136
10 คู่มือวินัย [ 4 ต.ค. 2561 ]130
11 การขอมีบัตร การแต่งกายพนักงานส่วนตำบล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 4 ต.ค. 2561 ]135
12 การลาที่ถูกต้อง [ 6 มิ.ย. 2561 ]131
13 เศรษฐกิจพอเพียง [ 6 ก.พ. 2561 ]132
14 ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2560 ]137