องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2566 ]17
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 13 มี.ค. 2566 ]22
3 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 13 มี.ค. 2566 ]18
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]16
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]19
6 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]30
7 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]32
8 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]27
9 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]34
10 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]31
11 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]29
12 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]34
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]84
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]74
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]72
16 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 7 ธ.ค. 2563 ]23
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]77
18 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 2 มิ.ย. 2563 ]79
19 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 3 ต.ค. 2562 ]113
20 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]73
 
หน้า 1|2