องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ