องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


งานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. โดยการนำของ นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบฟริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปของสมเด็จพระน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราชเทวี และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดโคกศรี บ้านหนองต่อ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2021-11-29
2021-10-07
2021-09-30
2021-09-08
2021-04-30
2021-03-03
2021-02-22
2021-02-03
2020-12-30
2020-10-29