องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565


เปิดเรียนใหม่เปิดใจมาที่เรา อบต.นาโพธิ์ 📣📣📣📣รับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) ติดต่อขอรับการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -2565 - 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25