องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์นำโดย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดท่าเรียบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10

2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25