องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง