องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง